AKTIVITETSPLAN 2019

Årsmøte:
Mandag 4. Mars 2019, kl. 18:30.

Det praktiske arbeidet med å etablere havn i Terminalbukta er i gang. Brygger taues på plass og mores nå i løpet av mars.

Utsett: fredag 26. april, kl. 14:00 (for de som har båtene nær klubbhuset)

lørdag 27. april, kl. 08:00

Felles utsett: servering av pølser, nærmere beskjed blir gitt.

Felles tur planlagt til Horten 7/6 til 9/6.

Dugnad: Vår: Beskjed om dugnad kommer på SMS

Dugnad: Høst: Beskjed om dugnad kommer på SMS

Opptak : Fredag 11. og lørdag 12. oktober

Årsmøtet 2020 er planlagt tirsdag 18. Februar.

Her svever det gamle klubbhuset og forlater nå gamletomta.
AKTUELT

BÅTOPPTAK FREDAG 11. OG LØRDAG 12. OKTOBER.
Vi innvier vår nye opplagsplass i Terminalbukta!

Vår nye opplagsplass, godt preparert og klargjort av Øyvind til å fylles opp med små og store båter!

Velkommen inn til vårt gamle, gode klubbhus – med ny adresse!


Den nye båthavna vår i Terminalbukta.

Dugnadsgjengen jobber utrettelig for båter og båtfolk.KONTAKTER


• Leder

• Kasserer

• Havnesjef

• Sekretær


Kontakt oss på mail via linkene over, eller bruk kontaktskjemaene:
Ved søknad om medlemskap, bruk skjemaet under "MEDLEMSKAP". Ved andre spørsmål, bruk skjemaet under "KONTAKT".

Spørsmål vedrørende:
Faktura og betalinger: kasserer Turid Iversen,
kasserer@lierbatforening.no
eller tlf. 922 65 637

Havna/båtplasser/nøkler:
havnesjef Arne Frøiland
havnesjef@lierbatforening.no
eller tlf. 975 21 041

Har du nytt mobilnummer eller e-postadresse, vennligst gi tilbakemelding til kasserer om dette, bruk skjemaet som ligger under "MEDLEMSDATA".

Kamelona Design