HOVEDSTYRET:
Verv Navn Telefon Mobil 2017 2018
Formann Knut Eilert Sørnes 32 84 80 35 95 21 86 46 X
Sekretær Pål Roum 32 84 11 32 97 67 15 48 X
Kasserer Kenneth Walls 90 52 07 56 X
Havnesjef/ NK Per Arne Isaksen 90 58 56 56 X X
Bryggesjef N Egil Nilsen 90 59 26 44 X X
Bryggesjef S Dag Zakariassen 41 62 20 07 X X
Bryggesjef B.B Pål Malm 32 84 25 03 91 53 56 83 X X
Varamedlem [1] Bente Jakobsen 32 84 55 15 48 12 71 58 X
Varamedlem [2] Øystein Hagen 90 04 46 01 X X
REVISORER:
Revisor [1] Per A. Eggen Rønsberg 95 78 79 22 X
Revisor [2] Per Otto Olsen 32 85 03 60 93 08 03 60 X
VALGKOMITÉ:
Leder Einar Karlsen 32 78 42 84 90 36 30 64 X X
Medlem Tore Mohagen 32 83 00 79 90 02 34 67 X X
Medlem Arild Syvertsen 31 28 53 08 91 52 38 02 X X
TUR & FESTKOMITÉ:(oppnevnes av styret etter behov)
Leder Leder Bente Jakobsen 32 84 55 15 48 12 71 58 X X
Medlem Turid Iversen 92 26 56 37 X X
Medlem Bente Roum 32 84 11 32 93 93 24 30 22 X
Medlem Anne Britt Syvertsen 31 28 53 08 92 06 80 31 X
Kamelona Design