PRISER 2018

Årskontingent: Kr. 500,- inkl. medlemskap i KNBF.

Innmeldingsavgift: Kr. 250,-

Seniorkontingent: Kr 250,- Gjelder medlemmer som blir 67 år eller eldre i løpet av 2018, og ikke har båt i havna. De som kvalifiserer betaler Kr 250,- selv om det står Kr 500,- på fakturaen!

Havneavgift: Kr. 600,- pr. bryggemeter. *

Depositum for nøkkel: Kr. 350,- pr. stk.

Leie båtplass: Kr. 500,- + Kr. 1500,- pr breddemeter målt fra midt på utrigger til midt på neste.

Løft med kran: Kr. 1.000,-**

Opplag vinter, sommer 2018/19: henholdsvis Kr. 80,- pr. lengdefot.

*NB: Hele havneavgiften skal betales selv om båtplassen skal leies ut. Tilbakebetalingen av havneavgiften skjer samme høst.
Plasseiere som ikke kommer til å bruke båtplassen sin i sesongen 2018 må omgående gi beskjed til havnesjefen. Båtplassen vil da bli forsøkt leid ut. Dersom havnesjefen ikke mottar informasjon om dette før 1. april eller at foreningen ikke lykkes med å få plassen leid ut, kan vi ikke garantere at plasseieren får refundert hele havneavgiften.

**Innbetaling for løft med kran må gjøres til vår konto: 2260.09.54834 senest 3 virkedager før!!
Husk å merke innbetalingen med navn. Ta med kvitteringen ved utsett/opptak dersom sen innbetaling.

Kamelona Design