AKTIVITETSPLAN 2017

Utsett: fredag 28. april, kl. 14:00 (for de som har båtene nær klubbhuset) lørdag 29. april, kl. 08:00

Felles utsett fest/grill kl. 19:00 i havna etter utsett på lørdag.

Dugnad: tirsdag 9. mai, kl. 18:00, opprydning i havna etter utsett.

Fellestur til Fantebukta: fredag 9. juni til 11. juni

Sommerfest i havna: onsdag 28. juni fra kl. 18:00. Grilling og kos.

Dugnad: onsdag 13. september, kl. 18:00, diverse felles arbeid og påmelding til opptak.

Opptak I: lørdag 23. september, kl. 08:00

Opptak II: lørdag 7. oktober kl. 08:00

Årsfest: lørdag 28. oktober (mere info senere)

Møljelag / Jule samling i klubbhuset: lørdag 16. desember kl. 18:00

Årsmøte, onsdag 14. februar 2018, kl. 19:00 i klubbhuset.AKTUELT


ÅRSMØTE I LIER BÅTFORENING

Onsdag 14. februar 2018
kl 19:00

Sted: Lierkroa
Lierbakkene 12A
3400 Lier


Innkalling med dagsorden finner du HER


KONTAKTER


• Leder

• Kasserer

• Havnesjef

• Sekretær


Kontakt oss på mail via linkene over, eller bruk kontaktskjemaene:
Ved søknad om medlemskap, bruk skjemaet under "MEDLEMSKAP". Ved andre spørsmål, bruk skjemaet under "KONTAKT". Ved endring av adresse, telefon o.l., bruk skjemaet som ligger under "MEDLEMSDATA".
Bildet under er fra fellesturen til Fantebukta sommeren 2016. Et godt bevis på at Lier båtforening tar fine initiativ og har et godt samhold! Foto Pål Roum

Kamelona Design