AKTIVITETSPLAN 2018

Tur til Oslofjordmuseet i Asker:
20. Mars kl 1900
Film/foredrag om båtlivet i Drammensfjorden.

Utsett:
Fredag 27. april, kl. 14:00
(for de som har båtene nær klubbhuset)
Lørdag 28. april, kl. 08:00
Felles utsett fest/grill
kl. 19:00 i havna etter utsett på lørdag.

Dugnad:
Tirsdag 8. mai, kl. 18:00
Opprydning i havna etter utsett, samt bytte/salg av brukt båtutstyr.

Fellestur til Horten:
Fredag 8. juni til 10. juni

Dugnad:
Onsdag 12. september, kl. 18:00
Diverse felles arbeid og påmelding til opptak.

Opptak I:
Lørdag 22. september, kl. 08:00
Opptak II:
Lørdag 6. oktober kl. 08:00

Høstfest:
Lørdag 27. oktober (mere info senere)

Møljelag / Jule-samling i klubbhuset:
Lørdag 15. desember kl. 18:00

Årsmøte:
Tirsdag 5. Mars 2019, kl. 19:00.AKTUELT

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE

Prosjektet ønsker å invitere til informasjonsmøte
Sted: GULLAUG SKOLE
Tid: Tirsdag 26. juni kl 18:00

TEMA: Orientering i forbindelse med oppstart utfylling av Gilhusbukta


Les og last ned her:
INFO-brev nr3 - Nabo 180615 og INFORMASJONSMØTE om oppstart vertikaldren og utfylling.pdf
Årsberetning for 2017
KONTAKTER


• Leder

• Kasserer

• Havnesjef

• Sekretær


Kontakt oss på mail via linkene over, eller bruk kontaktskjemaene:
Ved søknad om medlemskap, bruk skjemaet under "MEDLEMSKAP". Ved andre spørsmål, bruk skjemaet under "KONTAKT". Ved endring av adresse, telefon o.l., bruk skjemaet som ligger under "MEDLEMSDATA".
Bildet under er fra fellesturen til Fantebukta sommeren 2016. Et godt bevis på at Lier båtforening tar fine initiativ og har et godt samhold! Foto Pål Roum

Kamelona Design